تفریحگاه...بزرگترین سایت علمی.تفریحی.کاربردی.فرهنگی....

اینترنت رایگان

م‍‍‍ژده                                                                                               مژده                   

«اینترنت رایگان»

هرهفته.............................................................

به قیدقرعه........................................................

چندنفر..............................................................

3ساعت اینترنت رایگان.................................هدیه می گیرند.....

باتوجه به زیادشدن اینترنتهای هوشمند ((دقیقه ای 5تومان)) دراینترنت ونیازشدید كاربران ایرانی برای استفاده از اینترنت((البته رایگان))كه باعث می شودآنها رفته رفته از اینترنتهای هوشمند استفاده كنندومبلغی دوبرابر اینترنت رایگان را ((باسرعت كم))رابپردازند.......

تصمیم گرفتیم كه دروبلاگ پارسی وب به قیدقرعه هفته ای به3نفر«3ساعت اینترنت»رایگان

هدیه بدهیم....

برای گرفتن اینترنت رایگان شما فقط باید نام وآدرس وبلاگ و((درصورت داشتن))وآدرس ایمیل ونام استان وشهرمحل زندگی خودرا درقسمت نظرات همین پست قراردهیدو درقرعه كشی شركت كرده وبرنده شوید.....

اسامی برندگان هرهفته درروزشنبه دروبلاگ قرارداده می شود .....

درصورت رسیدن تعدادشكت كنندگان به 30نفرقرعه كشی انجام می شود درغیراینصورت...—

هزینه ی اتصال براینترنت برعهده ی كاربرمیباشدمافقط كارت اینترنت راتهیه می كنیم...—

درصورت رسیدن شركت كنندگان به 100نفربه 10نفرهدیه داده می شود...—

حتما نام شهرواستان محل زندگی خودتان رابنویسید....—

توجه داشته باشیدكه هزینه ی افتاده برتلفن شما بااستفاده از این اینترنت((360تومان))است—

باتشكر

مدیریت وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic