تبلیغات
تفریحگاه...بزرگترین سایت علمی.تفریحی.کاربردی.فرهنگی....

گرانترین گوشی موبایل

ترینهای جهان

گوشی تلفن همراه به قیمت 000/300/1دلار:گوشی موبایل هوشمندوالماس نشان كریپتو به طراحی پیترالوسیون ازجنس

پلاتین وطلای سرخ ساخته شده و80قطعه الماس ان را تزیین كرده است

50قطعه روی درحاشیه ی طرفین گوشی و28قطعه روی كلید جستجوی ان .دكمه ی جستجوی این گوشی به تنهایی یك الماس

2/1قیراطی است.دكمه های كناره هاهم ازالماس هستند.

 

پارسی وب

لطفا نظربدهید::::