تبلیغات
تفریحگاه...بزرگترین سایت علمی.تفریحی.کاربردی.فرهنگی....

دیوارمجازی

این دیوار مجازی كه توسط اشعه های لیزر به وجود می آید می تواند راهكار مناسبی برای كسانی باشد كه از مقررات راهنمایی و رانندگی سرپیچی می كنند.قطعا این دیوار طوری نیست كه صدمه ای به كسی وارد سازد اما تاثیر روانی خود را خواهد داشت.

www.yankodesign.com